bUdAx-bUdAx cOmEy

Wednesday, September 19, 2012

Sejauh Mana Pengguna Mengetahui Hak Kepenggunaan Mereka


KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA 
FAKULTI INOVASI PERNIAGAAN DAN PERAKAUNAN
SUBJEK :
Isu-Isu Dalam Pemasaran
TAJUK :
Sejauh Mana Pengguna Mengetahui Hak Kepenggunaan Mereka
DISEDIAKAN OLEH:
UMMU KALTHUM BINTI HAIRUDIN
No.matrik : 090556
Kursus : Diploma Pemasaran

PENGENALAN
                                                   PENGGUNA                                                  
v Pengguna ialah istilah luas yang merujuk kepada mana-mana individu atau isi rumah yang menggunakan barangan dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi.
v Konsep pengguna boleh digunakan dalam konteks yang berlainan, dengan itu penggunaannya boleh merujuk kepada makna berlainan.

HAK PENGGUNA
v Hak pengguna ialah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh kerajaan bagi melindungi hak serta kepentingan para pengguna.
v Sebagai contoh, penjual-penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemeberitahuan kepada pengguna.
v Hak pengguna terbahagi kepada 8 iaitu :

1.   Hak untuk keperluan asas
ü Hak untuk mendapat keperluan asas dan perkhidmatan yang penting dan sangat diperlukan dalam kehidupan harian.
2.   Hak membuat pilihan
ü Pengguna hendaklah diberi maklumat secara langsung mengenai pelbagai keluaran dan perkhidmatan.
ü Pengguna perlu diberi penerangan yang dapat memberi pilihan dalam membentuk keputusan serta mendapat jaminan bagi menentukan mutu dan perkhidmatan memuaskan dengan harga yang berpatutan. Ianya merujuk kepada suatu jaminan agar jumlah barangan dan perkhidmatan di pasaran mencukupi dengan harga yang berpatutan.
3.  Hak untuk mendapatkan maklumat
ü Hak untuk mendapat maklumat yang jelas dan lengkap tentang sesuatu barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan.
4.  Hak untuk pampasan
ü Hak untuk mendapat pampasan yang berpatutan jika sesuatu barangan atau perkhidmatan tidak memberi kepuasan yang sepatutnya daripada maklumat yang diberi.
5.  Hak untuk barangan dan perkhidmatan yang selamat
ü Hak untuk mendapat barangan dan perkhidmatan yang tidak membahayakan keselamatan dan kesihatan pengguna.
6.  Hak untuk bersuara(pandangan)
ü Hak untuk memberi pandangan dan pendapat tentang sesuatu isu-isu yang berkaitan dengan minat pengguna.
7.  Hak untuk pendidikan kepenggunaan
ü Hak untuk mendapat pendidikan kepenggunaan yang membolehkan seseorang untuk menjadi pengguna yang bijak.
8.  Hak untuk hidup dalam persekitaran yang kondusif kepada kesihatan   yang baik
ü Hak untuk hidup dalam persekitaran yang bersih yang membolehkan kesihatan dan kesejahteraan pengguna dilindungi.

Faktor-faktor  mengheret pengguna ke arah kepenggunaan yang tidak betul
1.      Kurang pendedahan pendidikan pengguna
v Masyarakat sendiri tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan Pendidikan Pengguna secara sempurna. Memang tidak dinafikan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) telah mendedahkan Pendidikan Pengguna kepada masyarakat. Tetapi masalah yang dihadapi adalah pendedahannya hanya tertumpu kepada pengurusan perbelanjaan yang bijak sahaja
      2.    Sikap masyarakat
v Pelbagai medium telah digunakan bagi menyalur dan meluaskan Pendidikan Pengguna seperti TV, radio, akhbar, blog dan internet. Tetapi tahap kesedaran pengguna sendiri yang telah menyebabkan Pendidikan Pengguna ini tidak dimanfaatkan dengan sempurna.
v Sebagai contoh pihak kerajaan telah melancarkan rancangan one konsumer yang diadakan pada 26 Julai oleh Dato’ Shahrir Samad di PWTC menunjukkan keprihatinan media bagi membantu pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) dalam menjuarai isu pengguna kini.

       3.    Dilema kepenggunaan
v Dilema kepenggunaan di Malaysia juga membawa kepada budaya yang tidak sihat seperti pembaziran, tidak mementingkan keselamatan produk, boros dan berhutang.
v Lebih parah lagi melihat gelagat pengguna kini yang mudah ditipu dengan jualan langsung, terbeli barangan tiruan atau rosak, tidak selesa dengan udara alam sekitar dan sebagainya lagi.
     4.   Masalah kekurangan kesedaran
v Masaalah kekurangan kesedaran ini mampu diatasi jika pelbagai pihak tampil berganding bahu. Pendidikan Pengguna sewajibnya didedahkan daripada peringkat kanak-kanak lagi supaya kesedaran pengguna lebih efektif dan berkualiti. Pendidikan Pengguna boleh dilakukan secara formal dan tidak formal.
     5.   Kelemahan pengguna
v Kelemahan-kelemahan yang ada pada pengguna inilah yang menyebabkan para pengguna dengan mudah menjadi mangsa kepada peniaga-peniaga yang kurang bertanggungjawab.
v Banyak insiden-insiden yang telah berlaku yang telah menjejaskan hak dan kepentingan pengguna yang antara lainnya termasuklah:

(a) kegiatan menyorok barang-barang dengan tujuan menaikkan harga;
(b) tiada tanda harga pacia barangan yang dijual yang sepatutnya   mempunyai tanda harga;
(c) pelabelan barangan yang tidak lengkap;
(d) sukatan atau timbangan yang tidak mencukupi seperti yang didakwa;
(e) barang palsu; dan halal dan haram dan sebagainya.

TANGGUNGJAWAB PENGGUNA
      Setelah pengguna mengetahui dan memahami apakah hak hak mereka, maka pengguna haruslah bertindak mempastikan hak mereka diperolehi. Bagi memperolehi hak-hak itu, pengguna harus mempunyai tanggungjawab yang perfu dilaksanakan.Tanpa tanggungjawab, hak-hak pengguna tidak dapat diperolehi. Ini bermakna pengguna perlu menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengguna.
      Terdapat lima tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pengguna bagi memperolehi hak mereka. Lima tanggungjawab tersebut adalah seperti berikut:
      (a) Kesedaran Mengkritik;
      (b) Penglibatan dan Tindakan;
      (c) Tanggungjawab Sosial;
      (d) Tanggungjawab Alam Semulajadi;
      (e) Bersatupadu.

      Kesedaran mengkritik
v Pengguna mestilah disedarkan untuk lebih mengkritik tentang mutu dan nilai sesuatu barangan dan perkhidmatan. Ini bermakna jika didapati barangan yang diterima adalah dalam keadaan tidak sempurna, pengguna hendaklah jangan berdiam diri tetapi sebaliknya menyuarakan pendapat bagi mendapat baranganyang sempurna.

      Penglibatan Dan Tindakan
v Pengguna harus sentiasa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial yang menjaminkan kepentingan pengguna supaya tidak dicemar atau diabaikan dan mengambil tindakan dengan keyakinan yang berasaskan penyelidikan serta pengetahuan yang sempurna.

      Tanqqungiawab Sosial
v Pengguna mesti bertindak dengan rasa penuh tanggungjawab sosial dengan kewajipan dan bertimbang rasa supaya tindak tanduk mereka tidak akan menjejaskan golongan rakyat yang kurang bernasib baik mengenai hakikat ekonomi dan sosial yang sedia ada.

      Tanqqungiawab Alam Semulajadi
v Pengguna perlu kesedaran yang tinggi atas keputusan pengguna mengenai alam sekitar yang mesti dimajukan secara harmoni, menggalakkan keselarnatan alam sekitar dan bertindak untuk menahan kemunduran faktor yang penting ini bagi menjamin mutu kehidupan sekarang dan masa depan.

      Bersatupadu
v Tindakan yang paling berkesan bagi menghadapi sesuatu masalah ialah dengan semangat bekerjasama dan bersatupadu. Dengan semangat akan melahirkan kekuatan dan pengaruh supaya dapat perhatian ke atas kepentingan pengguna. Cara yang terbaik untuk bersatupadu ialah dengan melibatkan diri dalam persatuan-persatuan pengguna
Kesimpulan  
v   Masyarakat seharusnya sedar betapa pentingnya pendidikan pengguna agar kita menjadi pengguna yang bijak. Pendidikan pengguna bukanlah satu pendidikan yang ada penamatnya. Selagi kita digelar pengguna, kita perlu belajar untuk mengetahui hak kita.
v   Sebagai pengguna, tingkah laku kita sebenarnya boleh mempengaruhi harga barangan keperluan. Malah pengguna seharusnya menggunakan kuasa yang ada pada mereka untuk menentukan harga barangan di pasaran.
v   Jika kita benar-benar faham akan hak-hak kita dan bersedia untuk menggunakannya, perkara ini boleh diatasi. Turun naik harga barangan di pasaran hari ini sebenarnya berlaku kerana kita sendiri membenarkan dan membiarkan ia berlaku kerana kita tidak faham atau gagal untuk menggunakan hak-hak kita sebagai pengguna.No comments:

Post a Comment